15.12.2018 18:13

Gymnastické závody -ZŠ Chaplinovo nám. 615 - 18.11.2018

Druhý ročník závodů v gymnastickém dvojboji dívek a chlapců, pořádaný gymnastickým oddílem Tělocvičné jednoty Sokol Hlubočepy ve spolupráci a za finanční podpory Městské části Praha 5, se uskutečnil v neděli 18. listopadu 2018 ve velké tělocvičně Základní školy Chaplinovo náměstí v Praze 5 na Barrandově. Tyto závody byly pořádány jako druhý ročník Memoriálu Míly Čížkové, dlouholeté náčelnice a jednatelky Sokola Hlubočepy, která nás navždy opustila v březnu minulého roku.

Závod začal v 9 hodin závody nejmladších kategorií a v průběhu dne pokračoval staršími kategoriemi. V gymnastickém dvojboji nejmladších dívek se soutěžilo na hrazdě a lavičce, u starších děvčat lavičku nahradila kladina. V obou chlapeckých věkových kategoriích zůstala shodná kombinace disciplín, kruhy a prostná. Obtížnost sestav se zvyšovala s věkem závodnic od zdánlivě jednoduchých cviků určených nejmladšímu žactvu, až po náročné a komplikované sestavy nejvyšších věkových kategorií staršího žactva. Svoji sestavu předvedla také jediná dospělá závodnice gymnastického oddílu TJ Sokol Hlubočepy, která působila rovněž v roli spolupořadatelky a jedné z rozhodčích pro žákovské kategorie.  

Pro mnohé mladé závodnice byly tyto závody vůbec první příležitostí předvést vše, co se doposud naučily, na opravdových závodech před očima diváků. Vůbec nezáleželo na tom, že naprostou většinu diváctva tvořili rodiče, prarodiče a sourozenci soutěžících.

I když mezi gymnastickou mládeží převládají dívky, neztratili se mezi nimi ani čtyři chlapci, jejichž sestavy na kruzích spolu s prostnými snesly nejpřísnější sportovní měřítka.     

Trenérky a cvičitelky Sokola Hlubočepy, které jsou současně i certifikovanými rozhodčími gymnastiky, se podílely na přípravě a pořádání závodů a současně tvořily sbor rozhodčích. Vzhledem k časovému rozpisu závodu, kdy mezi jednotlivými věkovými kategoriemi byla jen nejnutnější technická přestávka, byl pro ně den závodu minimálně stejně náročný jako pro závodnice a závodníky.

Za nejlepší předvedené výkony bylo rozdáno celkem 11 sad medailí, diplomů a cen, ale drobná odměna byla připravena pro všechny soutěžící. Závod se setkal s velkým zájmem rodičů a prarodičů, kteří sledovali převážně věkové kategorie, ve kterých soutěžili jejich potomci, ovšem potleskem ocenili nejen výkony svých ratolestí, ale i jejich konkurentů. Závodu se v 7 věkových kategoriích zúčastnilo celkem 37 závodnic, 4 závodníci, 4 rozhodčí/organizátoři, 2 další organizátoři  a 55 diváků z řad rodičů, sourozenců, přátel a prarodičů.

Mladí gymnasté a gymnastky ukázali, že na přibližně desítku závodů, které je čekají v průběhu školního roku 2018/2019, jsou dobře připraveni. Dík patří všem pořadatelům i rozhodčím za dokonalý závodní servis, základní škole za pronajmutí tělocvičny a Městské části Praha 5 pak především za finanční podporu, díky které se celá soutěž mohla realizovat. 

—————

Zpět