Sokol Hlubočepy je tělocvičná jednota založená před více než 100 lety v Hlubočepích u Prahy. Nemáme vlastní sokolovnu.

Působíme na barrandovském sídlišti,

v tělocvičnách ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí.

Tělocvičná jednota

  Starosta Ing. Miroslav Kratochvíl
  Místostarosta RNDr. Zdeněk Táborský
  Jednatelka Olga Pomahačová
  Hospodářka Ing. Marie Holendová
  Náčelnice Ing. arch. Hana Černá
  Členka výboru Jana Rynešová
 

Kontakt

  M. Kratochvíl 602 293 301
  H. Černá 777 558 258
  e-mail sokolhlubocepy@seznam.cz
hlubocepy@sokol.eu
 

Župa

  T. J. Sokol Hlubočepy patří k župě Podbělohorské.

  Sídlo župy: Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1-Malá Strana